Archive

Truyện hay/Sẽ đọc lại

Drop (vì lười/không phải loại mình thích)

A Từ Cô Nương – Mang Theo Tiền Vốn Tiến Vào Đoàn Phim:

Bạch 2 – Loving You (Lam Sắc Mạn Đà La): hiện đại, giới giải trí, gương vỡ lại lành

Bắc Nam – An Tri Ngã Ý: hiện đại, đô thị tình duyên, song học bá, công ôn nhu, lý trí, thụ thông minh

Bắc Nam – Lâu Rồi Không Gặp: hiện đại, vườn trường, đô thị tình duyên, gương vỡ lại lành, công si tình, thụ dương quang

Bắc Nam – Không Đường Thối Lui: hiện đại, huyền huyễn, niên thượng

Bắc Nam – Quan Hệ Phi Thường: hiện đại, gương vỡ lại lành, minh tinh công, bác sĩ thụ

Bắc Nam – Tâm Nhãn

Bắc Nam – Toái Ngọc Đầu Châu

Bất Hội Hạ Kì – Tình Đầu Có Độc: hiện đại, gương vỡ lại lành, không ngược

Bất Vấn Tam Cửu – Hình Xăm: hiện đại, ấm áp, thụ truy công

Bất Vấn Tam Cửu- Sau Khi Ly Hôn Em Vẫn Còn Mặc Áo Khoác Của Anh

Cao Đài Thụ Sắc – Bạch Nhật Sự Cố: hiện đại, thanh mai trúc mã, thầm mến, gương vỡ lại lành

Chuyên Nghiệp Vi Quang – Hôn Ước Lừa Gạt: hiện đại, cưới trước yêu sau, công yêu thầm thụ

Dẫn Lộ Tinh – Cậu Hôn Anh Một Cái: hiện đại, gương vỡ lại lành, cưới trước yêu sau.

Dịch Tu La – Cảm Ơn Em Vẫn Cười: hiện đại, vườn trường, võng du, một tí BDSM

Dịch Tu La – Dưới Chân Người Yêu: hiện đại, một tí vườn trường, một tí đô thị tình duyên, cao H, BDSM

Diệp Tiểu Địch –  Yêu Anh Từ Một Lần Đánh Cược: hiện đại, thụ truy công

Dư Trình – Ẩn Trung

Điệp Chi Linh – Tình yêu Đau Dạ Dày

Điệp Chi Linh – Thành Phố Vô Tận: hiện đại, thanh mai trúc mã, giới giải trí, hào môn

Điệp Chi Linh – Vi Vi Đích Vi Tiếu: hiện đại, vườn trường, đô thị tình duyên, gương vỡ lại lành

Điệp Chi Linh – Yêu Thương Tựa Không Khí: hiện đại, gương vỡ lại lành

Đại Đao Diễm (Hạ Diễm) – An Cư Lạc Nghiệp: hiện đại, 419, gương vỡ lại lành, niên hạ, công trung khuyển, dụ thụ, cao H

Đỗ Mạo Thái – Độc Chung: cổ đại, cưới trước yêu sau

Đường Nhất Tầm – Cầu Người Tâm Đắc

Hạc Tranh – Nhặt Được Bạn Trai Cũ: hiện đại, gương vỡ lại lành, mất trí nhớ, công moe, tạc mao thụ

Hàn Thục – Lũ Mùa Xuân: hiện đại, 419, sinh tử văn, gương vỡ lại lành, hào môn

Hi Hòa Thanh Linh – Những Ngày Tháng Giả Làm Bạn Trai Hotboy Trường

Hi Hòa Thanh Linh – Phúc Hắc Quyết Đấu

Kiếm Tẩu Thiên Phong – Số Mười Phố Yên Đại Tà: hiện đại, công băng sơn, thụ ngốc manh

Kháo Kháo – Hotsearch Đặt Trước: hiện đại, cưới trước yêu sau, giới giải trí

Khốn Ỷ Nguy Lâu – Cựu Mộng: hiện đại, thanh mai trúc mã, ngược tâm, gương vỡ lại lành, ngụy chú cháu, hào môn

Khốn Ỷ Nguy Lâu – Mao Hợp Thần Ly: hiện đại, ngược tâm, công si tình, thụ dịu ngoan

Khưu Trì – Quý Ngài Định Kiến: hiện đại, giới giải trí, niên hạ

Lam Lâm – Ảo Giác: hiện đại, hắc bang, gương vỡ lại lành, niên hạ

Lam Lâm – Bất Khả Kháng Lực: hiện đại, thanh mai trúc mã

Lam Lâm – Hàng không Bán

Lam Lâm – Khát Khao Khôn Cùng: hiện đại, sủng công

Lâm Lâm – Nghịch Phong Nhi Hành: hiện đại, gương vỡ lại lành, thầy trò, niên hạ

Lam Lâm – Phi Hữu

Lam Lâm – Song Trình: hiện đại, vườn trường, đô thị tình duyên, ngược luyến, công bá đạo, công chiếm hữu, thụ nhược

Lam Lâm – Sự Cố Ngoài Ý Muốn

Lam Lâm – Trì Ái: hiện đại, niên hạ

Lam Lâm – Vô Xứ Khả Tầm: hiện đại, vườn trường, ngược, BE

Lam Sát – Bồi Giá: cổ đại, cung đình

Lâm Tri Lạc – Hiệp Định 30 Ngày Làm Gay

Mặc Hương Đồng Xú – Ma Đạo Tổ Sư: cổ đại, huyền huyễn, trọng sinh

Mạn Mạn Hà Kỳ Đa – Ảnh Đế: hiện đại, giới giải trí, ấm áp

Mạn Mạn Hà Kỳ Đa – AWM Tuyệt Địa Cầu Sinh: hiện đại, eSports, công đại thần, thụ ngoài cứng trong mềm

Mạn Mạn Hà Kỳ Đa – Hôn Ước: hiện đại, cưới trước yêu sau, niên thượng

Mạn Mạn Hà Kỳ Đa – Nhớ Ra Tên Tôi Chưa: hiện đại, vườn trường, ngọt

Mạn Mạn Hà Kỳ Đa – Năm Đó Vạn Dặm Tìm Đường Phong Hầu: cổ đại, cung đấu, công si tình, thụ truy công

Mạn Mạn Hà Kỳ Đa – Trước Khi Ly Hôn

Mang Quả Hãm Tống Tử – Hình Bóng: hiện đại, thanh mai trúc mã, gương vỡ lại lành, ngược tâm, công thụ si tình

Nãi Trà Quý – Muốn Ly Hôn, Không Có Cửa Đâu

Nam Khang – Em Đợi Anh Đến Năm 35 Tuổi

Nam Khang – Phù Sinh Lục Ký

Nam Phong Ca – Dương Thư Mị Ảnh: cổ đại, giang hồ, sinh tử

Nhất Cá Mễ Bính – Bình Mật Ong: hiện đại, gương võ lại lành, ngọt

Nhất Cá Mễ Bính – Tranh Tranh: hiện đại, thanh mai trúc mã, công biệt nữu

Nhất Chích Đại Nhạn – Nhà Minh Chủ Ngày Đêm Bị Trộm Viếng Thăm: cổ đại, giang hồ

Nhất Mai Nữu Khấu – Bất Cẩn Kết Hôn Với Dấm Tinh Rồi: hiện đại, cưới trước yêu sau, ngọt sủng

Nhĩ Nhã – Ác ma Chi Danh: hiện đại

Nhĩ Nhã – Hảo Mộc Vọng Thiên: cổ đại, giang hồ, công phúc hắc, thụ lưu manh

Nhĩ Nhã – Quốc Tướng Gia Thần Toán: cổ đại, cung đình,

Nhĩ Nhã – SCI Mê Án Tập: hiện đại, trinh thám, đồng nhân

Nhĩ Nhã – Thịnh Thế Thanh Phong: cổ đại, cung đình, công giảo hoạt, thụ băng lãnh

Nhiễm Thanh Nhan – Bao Dưỡng Em Đi

Phản Thiệt Điểu – Người Đến Trễ: hiện đại, giới giải trí, bao dưỡng, thầm mến

Phi Thiên Dạ Tường – 2013: hiện đại, zoombie, cường cường, thụ thông minh

Phong Bình Phàm – Yêu Em Dưới Trời Hoa Tử Đằng: hiện đại, vườn trường, đô thị tình duyên, ngược

Phong Lộng – Không Thể Động

Phấn Sắc Tiếu Bàn Thứ – Tự Mộng Phi Mộng

Priest –  Trấn Hồn: hiện đại, huyền huyễn, linh dị thần quái

Priest – Đọc Thầm: hiện đại, trinh thám, ngụy tình địch

Quân Đại – Áo Rách Quần Mamh Câu Người Ngủ: cổ đại, cao H, song tính

Quyết Tuyệt – Ân Hữu Trọng Báo: hiện đại trọng sinh, công chiếm hữu, nhược thụ

Sài Kê Đản – Nghịch Tập

Sài Kê Đản – Phong Mang: hiện đại, giới giải trí, bao dưỡng

Sài Kê Đản – Thượng Ẩn

Sơ Hòa – Ánh Trăng Trong Lòng Hắn: hiện đại, nhất kiến chung tình, ngược luyến, cường thụ

Sơ Hòa – Bảo Đảm Chất Lượng Tình Yêu: hiện đại, (ngụy) cưới trước yêu sau, chữa lành, chút ngược

Sơ Hòa – Chim Hoàng Yến Bị Quản Hư: hiện đại, ấm áp

Sơ Hòa – Mè Xửng: hiện đại, trọng sinh, thanh mai trúc mã, thụ truy công

Sơ Hòa – Quán Mì Tư Ca: hiện đại, điềm văn, ngọt

Sơ Hòa – Tức Phụ Cùng Thương: hiện đại gương vỡ lại lành, sinh tử, cường cường

Sơ Hòa – Yêu Đội: hiện đại, thụ truy công, niên thượng

Sơn Nguyệt Từ Hoan – Yêu Chuộng

Tang Tâm Bệnh Cuồng Đích Qua Bì – Trước Và Sau Ly Hôn: hiện đại, thầm mến

Tân Miêu – Sinh Con Xong Ly Hôn: hiện đại, giới giải trí, sinh tử, công yêu thầm thụ

Thẩm Gia Đại Viện – Khách Qua Đường

Thanh Khâu – Quỷ Thoại Liên Thiên: hiện đại, huyền huyễn, thanh thủy

Thanh La Phiến Tử – Trọng Sinh Chi Danh Lưu Cự Tinh: hiện đại, trọng sinh, giới giải trí

Thất Qua Mị – Thời Gian Cùng Tôi Yêu Em: hiện đại, công thầm mến thụ

Thế Gian Hoài Hoa Khách – Hướng Dẫn Phát Tình

Thích Hầu Đích – Hồ Giá: cổ đại, thần quái, sinh tử

Thiên Phong Nhất Hạc – Gả Cho Lão Đàn Ông Nhà Giàu: hiện đại, sinh tử, ôn nhu công, thụ dịu ngoan

Thính Thuyết Ngã Thị Hắc Sơn Lão Yêu – Tiên Sinh Đoán Mệnh Sao?

Thụy Mang – Bác Sĩ Phó Em Thầm Mến Anh

Thủy Thiên Thừa – Châm Phong Đối Quyết: hiện đại, đô thị tình duyên, gương vỡ lại lành, niên hạ

Thủy Thiên Thừa – Nhất Túy Kinh Niên

Thủy Thiên Thừa – Phụ Gia Di Sản: Niên hạ, hào môn

Tĩnh Thủy Biên – Bao Dưỡng:

Tĩnh Thủy Biên – Tháng Năm Qua: hiện đại, vườn trường

Tô Cảnh Nhàn – Cắn Lên Đầu Ngón Tay Anh: hiện đại, vườn trường, ngọt

Tô Cảnh Nhàn – Nghe Nói Mỗi Ngày Đều Phát Kẹo

Tô Cảnh Nhàn – Nghe Nói Tôi Rất Nghèo: hiện đại, giới giải trí, hài

Tố Nhục Bô – Chính Là Không Ly Hôn

Trần Ẩn – Wrong Impression: hiện đại, giới giải trí, ngọt, niên thượng

Trì Đại Tối Cường – Ngồi Yên, Tôi Tự Động

Trương Đại Cát – Nan Từ

Tuyết Nguyên Ưu Linh – Boss Hạnh Vận Lai Tập: hiện đại, huyền huyễn

Tương Tử Bối – Kẻ Thù Không Đội Trời Chung Của Tôi Cuối Cùng Cũng Phá Sản

Vân Khởi Nam Sơn – Bệnh Viện Sản Khoa: hiện đại, đô thị tình duyên, gương vỡ lại lành, sinh tử

Vi Quân – Tàn Tro

Vũ Thiên – Tẩy Trắng Ái Tình

Vu Triết – Tát Dã

Vũ Điền Quân – Mối Tình Đàu Sau Bốn Năm Chia Tay Đến Cửa Hàng Của Tôi Mua Bánh Ngọt

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s